Praktiskt

Praktiskt information

Då barnfestivalen drivs utifrån ett mestadels ideellt engagemang med en väldigt begränsad budget så har vi inga faciliteter som man annars kan förvänta sig vid utomhusaktiviteter på offentliga arrangemang som t.ex. toaletter, vattenställen, skötrum m.m.

Givetvis finns det att tillgå vid samtliga lokaler som är med i arrangemanget.