OM VÄSTERÅS BARNFESTIVAL

KÄRT BARN HAR HAFT MÅNGA NAMN...

NAMNETS HISTORIA

Barnens Dag blir Barnens Vårfestival som blir Barnens Dag och sen Alla Barns dag och nu till sist Västerås Barnfestival.

HISTORISKT EVENEMANG

Barnens Dag är för många (kanske framförallt vuxna) en väldigt anrik dag. Redan på 50-talet arrangerades de första Barnens Dags arrangemangen runt om i Sverige så även i Västerås.

BARNFESTIVALEN IDAG

Under många år låg Barnens Dags arrangemanget nere i Västerås ända fram tills 1997 då Växhuset tillsammans med Västerås Tidning och City Samverkan återupplivade arrangemanget och då under namnet ”Barnens Vårfestival”.

Kärt barn har många namn som det ibland sägs och så har även varit fallet för detta arrangemang. Då Barnens Dag är ett varumärkesregistrerat namn och är kopplat till ett större nationellt nätverk som bedriver olika aktiviteter för barn (inte bara festivaler) kunde vi bara använda namnet mellan 2001-2003 då vi hade ett samarbete med Lions (Lions har rätt att använda namnet) därefter bytte vi till Alla Barns Dag och sedan 2010 heter arrangemanget kort och gott Västerås Barnfestival.

Från att vid starten 1997 vara ett ganska lokalt arrangemang, nästan enbart kopplat till Växhuset och med ett 1000-tal besökare, har vi de senaste åren utvecklat dagen till att inrymma stora delar kring city och med ett besökarantal på ca 20 000 barn och föräldrar. Med mängder av organisationer och föreningar som tillsammans bidrar med upplevelser och aktiviteter har vi skapat ett arrangemang som helt uppfyller vår målsättning:

En dag för alla barn då inget ska kosta pengar och vara utan några kommersiella intressen. En dag då barnen ska få uppleva, leka, prova på olika aktiviteter och helt enkelt bara få vara barn.

"Redan vid starten hade barnfamiljerna ivrigt sökt sig ner till festivalområdet för att leka, busa – och ha en rolig dag med fria aktiviteter"

Jonas Edberg, Västerås Tidning om barnfestivalen 2023

HITTA HIT

Vasaparken, 722 12 Västerås

FÖLJ OSS