Praktiskt

Praktiskt information

Då barnfestivalen drivs utifrån ett mestadels ideellt engagemang med en väldigt begränsad
budget så har vi inga faciliteter som man kanske kan förvänta sig på olika arrangemang som
t.ex. toaletter, vattenställen, skötrum m.m vid utomhus aktiviteterna. Men  givetvis finns det att
tillgå vid samtliga arrangemangslokaler som är med i arrangemanget.