Förskola

Lördagen den 25 maj mellan kl 10.00-15.00 är det återigen
dags för Västerås Barnfestival. Förra året besöktes festivalen av över 20 000 barn och föräldrar och med ett arrangemang fyllt med aktiviteter, uppträdanden och framförallt glädje kan vi inte vara mer än nöjda.

 Tidigare år har västerås förskolor varit representerade framförallt nere i Vasaparken. Ett engegemang och arrangemang som varit väldigt uppskattat.

Pedagogiska Nämndernas stab har tidigare haft en samordnande funktion för förskolornas arrangemang nere i Vasaparken, något man nu inte har då man upplevt att det varit så svårt att nå och engegera samtliga förskolor.

I år sker samordningen (likt den senaste 5 åren) direkt genom Barnfestivalkommitén och ert engagemang blir helt frivilligt och bara kopplad mot den enhet eller förskola ni arbetar emot.

Vasaparken kommer som vanligt att vara platsen för

förskolorna att visa upp sig i form av:
-Utställningar
-Temaarbeten
-Uppträdanden (det kommer att finnas en scen)
m.m.
Det kommer i år inte vara något gemensamt tema utan det är bara den fria kreativiteten som sätter gränserna.

Jag hoppas även att vi i år kan fylla Vasaparken med kreativitet och massor av barn.

Anmälan kan göras här på hemsidan under fliken ”anmälan”

För  info. kontakta:
Jonas Bresser tfn. 021-391012
Mail: Jonas.bresser@vasteras.se

fotoplats2