Anmälan

E-post: *
Namn på organisation / förening: *
Kontaktperson: *
Ev. hemsida:
Vilken typ av aktivitet / arrangemang vill ni erbjuda: *
Hur stor yta behöver ni? *
Önskar ni ha en scen tid på någon av scenerna? *
Kan ni tänka er att vara utomhus med er aktivitet? *
Övriga önskemål / kommentarer:
Skriv in texten nedan:

Tack så hjärtligt för att ni vill delta i årets festival. Efter ni har gjort er anmälan kommer ni att få ett bekräftelsemail och ett par veckor innan festivalen kommer ni bli kallade till ett arrangörsmöte där vi går igenom innehåll och struktur för festivalen. SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 4/5 !